לאחר הרשמה קצרה יש לבצע כמה שלבים


הוספת בניין

 1. "הוספת בית לניהול ועד" שבתפריט הראשי של האתר.ממלאים את כל השדות הנדרשים בדגש על כמה שדות:
  1. שם בניין - חשוב לתת שם לבניין כי הוא יופיע במסמכים המופקים.
  2. מספר דירות - הבניין ייווצר עם מספר דירות אשר הוזן, לא יהיה ניתן לשינוי.
  3. תאריך תחילת ניהול ועד הבית - תאריך זה ישמש כנקודת ההתחלה של שימוש במערכת האתר.
  4. ציין מספר דירתך בבניין.
  5. לאחר היווצרותו של הבניין ניתן לעבור לתפריט "ניהול נכסים" להמשך ההגדרות.

הגדרות בניין

מסך "ניהול נכסים" שבתפריט הראשי תוכנן בצורה דינמית, כך שכל לחיצה על יישות (דירה/בניין) פותחת את התפריט הרלוונטי.

המשך הגדרות מתבצע בתפריט "הגדרות ועד" של הבניין.

 1. הגדרת דמי ועד - יש ליצור לפחות קבוצת תשלום אחת עם מחיר חודשי. במידע וישנה חלוקה בגובה התשלום בין הדירות, ניתן לפתוח כמה קבוצות. (לדוגמה: דירות 3 חדרים, דירות 4 חדרים....).
 2. שיוך דירות לקבוצות תשלום - חובה לשייך דירות לקבוצת תשלום הרלוונטית. דירה שלא משויכת לקבוצת תשלום כלשהי לא תוכל לבצע תשלומים.
 3. הגדרת פרטי חשבון בנק - חובה להגדיר חשבון בנק של ועד. בתחילת כל חודש יועברו תשלומים של דיירים אשר בוצעו במהלך חודש הקודם. חשוב לשים לב לנכונות של פרטי חשבון.
 4. העלאת מסמכים הנדרשים - להפעלת תשלומים בכרטיס אשראי יש להעלות מסמכים על פי רשימה במסך "מסמכי ועד". תשלום בכרטיס אשראי יתאפשר לאחר אישור המסמכים על ידי צוות האתר.

מקשרים דירה לדייר ויוצרים קהילת דיירי הבניין

אתר "Owners" זאת רשת חברתית של דיירים. כל בעל דירה או דייר בשכירות יקבל הרשאות גישה למטרת ניהול הנכס. הרשאה נשלחת לאימייל של דייר, על הדייר להירשם באתר ולהפעיל את הרשאת גישה לדירה.

 1. שליחת הרשאת גישה לדייר - על מנת לקשר דירה לדייר יש ללחוץ על דירה רצויה ובתפריט הדירה יש לבחור ב "ניהול הרשאות"-->"שיוך דירה לדייר". במסך שנפתח מזינים את שם הדייר ודואר אלקטרוני של הדייר ולוחצים על כפתור "שלח קישור".
 2. אישור קבלת הרשאה על ידי דייר - בעל הנכס או דייר בשכירות המתגורר בדירה יקבל אימייל מועד הבניין אשר יעניק לו גישה לניהול הנכס. לאחר כניסתו של דייר לאתר ואישור קבלת הרשאת גישה לדירה, יוכל הדייר להשתמש במערכת ולבצע תשלומים.
  1. חשוב לציין שאם הרשאת גישה נשלחה לבעל הנכס, ניהול הנכס מעתה באחריות של בעל הדירה.
  2. לאחר הפעלת הרשאת גישה לדירה בעל הנכס יכול לשלוח קישור גישה לדירה לדייר בשכירות.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לתת למשתמשים שלנו שרות מאובטח ולהגן על המשתמשים מתרמיות שונות.

לכן אנו מבקשים על פי חוק מנציגות ועד בבניין להעלות כמה מסמכים חשובים על מנת לאמת את הפרטים ולאפשר גישה ושימוש בשרותי האתר.

מסמכים נדרשים:

 1. צילום צ'ק מבוטל של חשבון ועד אשר הוגדר במערכת האתר.

 2. צילום תעודת זהות של בעל מורשה חתימה בחשבון אשר שמו מופיע על צ'ק. במידה וישנם כמה אנשים אשר מורשים לחתום, יש להעלות צילום תעודות זהות של כולם.

 3. צילום של תדפיס תנועות בנק של שלושה חודשים אחרונים, על מנת לוודא שמדובר בחשבון פעיל.

 1. תשלום בכרטיס אשראי יתאפשר לאחר אישור המסמכים על ידי צוות האתר.